Opis

REGAL 2 jest reduktorem bezpośredniego działania. Dzięki odciążonemu zawieradłu ciśnienie wylotowe gazu pozostaje stałe pomimo zmian ciśnienia wlotowego. REGAL 2 wyposaża się standardowo w zawór szybko zamykający (typ VSX2) a także, dla ciśnień wylotowych o wartości do 210 mbar, zawór wydmuchowy.Nastawa fabryczna zaworu wydmuchowego jest niiższa niż górna nastawa zaworu szybko zamykającego.Dla ciśnień wylotowych o wartości ponad 210 mbar zawór szybko zamykający pozostaje wyposażeniem standardowym, a zawór wydmuchowy montowany jest opcjonalnie.Reduktor REGAL 2 oraz związany z nim zawór szybko zamykający VSX2 posiadają wbudowane kanały impulsowe.

Reduktor REGAL 2 został skonstruowany dla zasilania gazem ziemnym instalacji przemysłowych, centrów handlowych, warsztatów, budynków uzyteczności publicznej, bloków mieszkalnych z sieci dystrybucyjnej 0,5-10 bar.Nominalne ciśnienie wylotowe można zmieniać w zakresie od 16 do 300 mbar dla przepływów do 275 m3/h(n)

Reduktor typu REGAL 2 spełnia wymagania artykułu 3.3 Dyrektywy PED 97/23/CE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe Pe:  10 bar
Ciśnienie wylotowe Pa 10 bar
Przepustowość Qmax: do 275 m3/h(n)(z DN 50 na wylocie)
Dokładność AC: 10
Połączenia gwintowe  
Wlot - Wylot:  
  1" Gas x 1 1/4" Gas
  1" Gas x 2 1/4" Gas
  1" NPT x 1 1/4" NPT

Pliki do pobrania

pdfREG2 Biuletyn A3 A4 PL.pdf348.37 KB

pdfREG2 Instrukcja obslugi PL.pdf257.47 KB

pdfSCHEMAT REGAL2.pdf93.38 KB