Opis

REGAL 3 jest reduktorem bezpośredniego działania. Dzięki odciążonemu zawieradłu ciśnienie wylotowe gazu pozostaje stałe pomimo zmian ciśnienia wlotowego. REGAL 3 wyposaża się standardowo w zawór szybko zamykający (typ VSX2) a także, dla ciśnień wylotowych o wartości do 180 mbar, zawór wydmuchowy. Nastawa fabryczna zaworu wydmuchowego jest niższa niż górna nastawa zaworu szybko zamykającego.Dla ciśnień wylotowych o wartości ponad 180 mbar standardowo montuje się amortyzator membrany. Konstrukcja reduktora pozwala na jego łatwe zastosowanie w układzie monitorowanym. Reduktor może być dostarczony bez zaworu szybko zamykającego.

Ciśnienie wylotowe można wybrać z zakresu 8 mbar do 1.1 bar dla przepływów od 270 do 3400 m3/h(n)(wersja LP) oraz 1.1 do 3 bar dla przepływów od 850 do 3400 m3/h(n)(wersja HP). Zawór szybko zamykający typu VSX2 LP i VSX2 HP pokrywa cały zakres nastaw ciśnienia wylotowego reduktora REGAL 3 LP i REGAL 3 HP.

Reduktor typu REGAL 3 spełnia wymagania artykułu 3.3 Dyrektywy PED 97/23/CE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe Pe:  10 bar
Ciśnienie wylotowe Pa LP Pa: 8 mbar do 1.1 bar
HP Pa: 1.1 do 3 bar
Przepustowość Qmax: do 3400 m3/h(n)
Dokładność AC: 10
Połączenia gwintowe  
Wlot - Wylot kołnierze:  
  DN 50 PN 10/16
  DN 50 PN 20/ANSI 150

Pliki do pobrania

pdfREG3 Biuletyn A3A4 PL.pdf297.4 KB

pdfREG3 Instrukcja obslugi PL.pdf699.28 KB

pdfSCHEMAT REGAL3.pdf86.14 KB