Opis

Charakterystyka konstrukcyjna i możliwości właściwe reduktorom B/240 powodują, że są wykorzystywane szczególnie w systemach i urządzeniach, w których mają miejsce nagłe zmiany przepływu lub w przypadkach, w których odcięcie przepływu gazu jest sterowane elektromagnetycznie. Na przykład w przypadku gazowego systemu zasilania palników przemysłowych lub palników stosowanych w kotłach dla indywidualnych zastosowań komunalnych. Reduktory B/240 mogą być wykorzystywane dla gazu ziemnego, koksowniczego, propanu, powietrza lub innych gazów pod warunkiem, że nie zawierają w dużym stosunku procentowym benzolu i są wcześniej filtrowane.

Cechy konstrukcyjne:

  • Odciążony zawór.
  • Możliwość uzupełnienia zaworem odcinającym dla max i/lub min. ciśnienia.
  • Pełna hermetyczność przy braku przepływu.
  • Szeroki zakres regulacji ciśnienia.
  • Wysoka precyzja regulacji.
  • Małe wymiary.
  • Wysoka jakość wykorzystywanych materiałów.
  • Łatwość ustawiania i precyzja regulacji.

Reduktory te są dostarczane w wersji STANDARD i wersji wysokociśnieniowej AP.

Dane techniczne

Typy
B/242, B/242-AP: bez zaworu szybko zamykającego
B/249, B/249-AP: z zaworem szybko zamykajacym

 

Typ B/242, B/249  
Ciśnienie wlotowe Pe:  0.1 do 6 bar
Ciśnienie wylotowe Pa 10 do 70 mbar
Przepustowość Qmax: 300 m3/h
Połączenia kołnierzowe  
Wlot - Wylot:  
  1 1/2 BSP

 

Typ B/242-AP, B/249-AP  
Ciśnienie wlotowe Pe:  0.1 do 6 bar
Ciśnienie wylotowe Pa 50 do 300 mbar
Przepustowość Qmax: 300 m3/h
Połączenia kołnierzowe  
Wlot - Wylot:  
  1 1/2 BSP

dla wersji z kołnierzem DN 40 PN 16 dostępne na życzenie.

Pliki do pobrania

pdfB240 0128 Instrukcja serwisowa PL.pdf680.02 KB

pdfB240 Biuletyn PL vC.pdf3.06 MB