Opis

Charakterystyka konstrukcyjna i możliwości właściwe reduktorom M/ powodują, iż są wykorzystywane szczególnie w systemach i urządzeniach, w których mają miejsce nagłe zmiany przepływu lub w przypadkach, w których odcięcie przepływu gazu jest sterowany zaworami elektromagnetycznymi. Na przykład w przypadku gazowego systemu zasilania palników przemysłowych lub palników stosowanych w kotłach dla indywidualnych zastosowań komunalnych. Reduktory M/ mogą być wykorzystywane dla gazu ziemnego, koksowniczego, propanu, powietrza lub innych gazów pod warunkiem, że nie zawierają w dużym stosunku procentowym benzolu i gaz jest wcześniej filtrowany.

Reduktory serii M/ to reduktory sterowane napięciem sprężyny. Reduktory posiadają proste gniazdo i odciążone zawieradło. Podstawowymi cechami wyróżniającymi te reduktory są: wysoka jakość wykorzystywanych materiałów, łatwość ustawiania i precyzja regulacji. Są wykonywane z uwzględnieniem maksimum łatwości obsługi w trakcie konserwacji. Możliwy jest dostęp w trakcie dokonywania kontroli lub ewentualnej wymiany gniazda i uszczelek bez potrzeby wymontowywania korpusu z linii technologicznej.

Dane techniczne

Typy
MN,MF,MR: bez zaworu szybko zamykającego
MBN,MBF,MBR: z zaworem szybko zamykającym

Ciśnienie wlotowe:  0.2 do 19 bar
Ciśnienie wylotowe  
wersja standard 1 0 do 500 mbar
wersja AP 0.5 do 1 bar
wersja APA 1 do 3 bar
Typ MN, MBN  
Połączenia kołnierzowe  
Wlot - Wylot DN 25x65,40x80,50x100,65x100,80x150,100x200
ANSI 150/PN 16
   
Typ MF, MBF  
Połączenia kołnierzowe  
Wlot - Wylot  DN 25,40,65,80,100 ANSI 150/PN 16
   
Typ MR, MBR  
Wlot - Wylot  tylko DN 50 PN 16

Pliki do pobrania

 pdfM Biuletyn PL vD.pdf2.76 MB