Opis

BERTIN EZ to modułowy, sterowany pośrednio reduktor z perforowanym modułem rozprężnym i zawieradłem tłokowym, wykorzystywany w sieciach przesyłowych pierwszej i/lub drugiej kategorii oraz w stacjach dystrybucyjnych, w których wymagany jest niski poziom hałasu.

Urządzenie można wykorzystać jako:

  • reduktor bez zaworu szybko zamykającego BERTIN EZ
  • reduktor z zaworem szybko zamykającym BERTIN EZ OS2

Reduktor typu BERTIN EZ spełnia wymagania artykułu 3.3 Dyrektywy PED 97/23/CE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe Pe:  85 bar
Ciśnienie wylotowe Pa: 1 do 60 bar
Przepustowość Qmax: 100000 m3/h(n)
Dokładność AC: AC: 1 do 2.5
Połączenia:  
Wlot - Wylot: DN 100, 150, 200, 250
 Klasa kołnierzy: ISO PN 100, 50, 20

Pliki do pobrania

pdfBERTINEZ Biuletyn PL.pdf260.46 KB

pdfBERTINEZ Instrukcja obslugi PL..pdf765.36 KB

pdfBERTINEZ PIL Instrukcja obslugi PL.pdf478.27 KB

pdfSCHEMAT BERTINEZ.pdf90.11 KB