Opis

Stacja gazowa jest to zespół urządzeń pełniący co najmniej jedną z funkcji w odniesieniu do paliwa gazowego:

- uzdatnianie
- redukcja ciśnienia
- pomiary parametrów
- rozdział strumienia

Podział stacji gazowych ze względu na pełnione funkcje:

  • Stacja redukcyjna– redukcja ciśnienia gazu

Stacja redukcyjna to zespół urządzeń, w skład których wchodzi armatura odcinająca, filtrująca, urządzenia redukcyjne lub regulacyjne oraz urządzenia bezpieczeństwa ciśnieniowego.

  • Stacja pomiarowa – pomiar strumienia objętości, masy lub energii paliwa gazowego
  • Stacja redukcyjno-pomiarowa – połączenie funkcji stacji redukcyjnej i pomiarowej
  • Stacja systemowa – zwykle o dużych przepustowościach w przesyle paliwa gazowego - przeznaczona do sterowania wielkością strumienia oraz do jego pomiaru. Na ogół nie dopuszcalne są duże spadki ciśnienia (utrata energii gazu).
  • Punkt redukcyjny - redukcja ciśnienia gazu

Punkt redukcyjny jest to instalacja na przyłączu gazowym, w której w warunkach normalnych wartość strumienia objętości gazu nie przekracza 60m3/h a maksymalne ciśnienie robocze jest nie większe niż 0,5MPa

Podział stacji gazowych ze względu na maksymalne ciśnienie robocze (MOP) na wejściu do stacji:

  • Do 0,5MPa włącznie - stacje średniego ciśnienia (tzw. stacje II-go stopnia)
  • Od 0,5MPa do 1,6MPa włącznie - stacje średniego podwyższonego ciśnienia
  • Od 1,6MPa - stacje wysokiego ciśnienia (tzw. stacje I-go stopnia)

Podział stacji gazowych ze względu na ich lokalizację:

  • stacje gazowe o zabudowie nadziemnej
  • stacje gazowe podziemne – jako moduły kontenerowe w obudowie metalowej lub z tworzyw sztucznych, wyposażone w urządzenia redukcyjno zabezpieczające i/lub pomiarowe, zaprojektowane z myślą o ograniczeniu wpływu na środowisko i zakłóceń związanych z hałasem

Pliki do pobrania

pdfBiuletyn EN 635.2 KB

pdfKatalog produktów27.22 MB