Opis

Zadaniem zaworu szybko zamykającego OSE jest całkowite i szybkie odcięcie przepływu gazu z chwilą wzrostu lub spadku ciśnienia, odpowiednio powyżej lub poniżej zadanej wartości ciśnienia. Zawór jest wyposażony w pilota sterującego OS2.

OS2 charakteryzuje się takimi samymi parametrami, jak poprzedni zawór, przy czym dwustopniowy mechanizm cechuje:

 • Dokładność niezależna od wysokości ciśnienia wlotowego, natężenia przepływu i wymiarów reduktora
 • Duża wytrzymałość na wstrząsy i drgania
 • Wysoka czułość zadziałania.
 • Ponadto, charakterystyka zaworu została uzupełniona następującymi właściwościami:
 • Wizualne wskazanie położenia pierwszego stopnia
 • Szczelność pilota (IP68 (IP 66 w przypadku zabezpieczenia przeciwwybuchowego i puszki połączeniowej))

Zawór OSE jest przeznaczony do zabezpieczania tranzytowych i rozdzielczych sieci gazowych, i jest instalowany po stronie wylotowej oraz na przewodach zasilających instalacji przemysłowych. Zawór może być stosowany na sieciach o ciśnieniu wylotowym do 100 barów. Zakres ustawianych wartości ciśnienia mieści się w granicach od 10 milibarów do 100 barów. Zawory mają średnice od 25 do 150.
Zawór szybko zamykający typu OSE spełnia wymagania artykułu 3.3 Dyrektywy PED 97/23/CE w sprawie urządzeń ciśnieniowych.

 • Mechanizm ze stali nierdzewnej
 • Zadziałanie drugiego stopnia sterowane elektrycznie
 • Ergonomiczna konstrukcja i przycisk zerujący
 • Elektryczne styki zabezpieczone od wewnątrz pilotem sterującym
 • Kołpak pilota z możliwością uszczelnienia ołowiem
 • Spowodowanie zadziałania w wyniku podwyższenia maksymalnego ciśnienia (czujnik tłokowy)
 • Możliwość ustawienia w taki sposób, aby zadziałanie następowało tylko przy ciśnieniu minimalnym.

Zawór szybko zamykający jest uzbrajany ręcznie. W zawór wbudowany jest zawór obejściowy. Szeroka gama średnic, wartości ciśnień wlotowych i zadawanych umożliwia stosowanie zaworu we wszystkich sytuacjach.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze Pe:  110 bar
Zakres nastaw ciśnienia Pt: 0.010 do 100 bar
Dokładność AG: 2.5
Max czas zamknięcia AG < 1 sek
Połączenia  
Wlot: DN 25, 50, 80, 100, 150
Wylot: DN 25, 50, 80, 100, 150

Pliki do pobrania

pdfOSE Instrukcja obslugi PL.pdf1.45 MB

pdfOS2 Instrukcja obslugi PL.pdf963.02 KB

pdfNCPLOSE0310PL_OSE_BUL_LR.pdf622.26 KB

pdfNCPLOSE0310PL_OSE_BUL_HR.pdf1.62 MB