Oferujemy:

1. szkolenia teoretyczne podstawowe

 • podstawy teorii przepływów
 • redukcja ciśnienia i bezpieczeństwo ciśnieniowe
 • nawanianie
 • przegląd rodzajów i konstrukcji urządzeń

2. szkolenia teoretyczne zaawansowane

 • obliczenia parametrów przepływu
 • metody obliczania i ograniczania poziomu hałasu
 • dobór urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
 • przygotowanie założeń technicznych
 • przegląd rozwiązań nowych, nietypowych i zaawansowanych
 • obsługa i serwisowanie urządzeń

3. szkolenia praktyczne

 • obsługa i serwisowanie urządzeń

Udostępniamy na naszej stronie:

 1. wybrane prezentacje
 2. monografie i artykuły
 3. specjalistyczne podręczniki i katalogi
 4. dokumentację techniczną