Oferujemy:

1. obliczenia parametrów przepływu (przepustowości, spadki ciśnień, wymagane średnice, poziomy hałasu itp.)

2. projektowanie ciągów redukcyjnych oraz kompletnych instalacji redukcyjnych i nawaniających

3. projekty typowe ciągów i stacji redukcyjnych

Udostępniamy na naszej stronie:

1. programy do obliczania parametrów przepływu

2. bloki CAD urządzeń

3. Dokumentację techniczną